04_04_simo04 Image Banner 1176 x 145

wtorek, 1 września 2015

VISITING IBIZA

Zwiedzanie Ibizy 

Witajcie Kochani pierwszy dzień szkoły już za nami, ale ja jeszcze żyję wspomnieniami ubiegłego wyjazdu na Ibizę. Dziś chcę Wam przedstawić jak spędziliśmy czas i co można zwiedzić podczas pobytu na Ibizie. Wielkość tej wyspy nie jest zbyt duża 20 km po długości i 40 km po szerokości na upartego można by było objechać wzdłuż i w szerz w ciągu dwóch godzin.  Wczasowiczów można podzielić na tych co balują od nocy do późnego ranka i na tych co zwiedzają i zostawiają najwięcej kasy na pamiątki i inne duperele.
Będąc w tej drugiej części wczasowiczów zdecydowaliśmy się na dwie wycieczki pierwsza to objazdówka po Ibizie, o której za chwilę przeczytacie, a druga to wycieczka katamaranem. Polski przewodnik oprowadził nas po Starym mieście którego pierwsze budowle sięgają czasów Fenicjan. Plan wycieczki był tak intensywny uwierzcie mi   trzeba było bardzo szybko i sprawnie się poruszać aby nie spóźnić się do portu gdzie czekał na nas autobus gotowy do dalszej podróży. 
Solanki czyli pola na których wydobywa się sól i muzeum w którym mieszczą się stare przyrządy do jej wydobywania. 

Następnym punktem widokowym była magnetyczną górę Es Vedra  , dosłownym znaczeniu i w przenośni. Kochani jest to trzecie po trójkącie Bermudzkim miejsce gdzie wytwarzane  jest  olbrzymie pole magnetyczne. 


Ostatnim punktem wycieczki był targ hipisów czyli Las Dalias tam czas dla niektórych zatrzymał się w miejscu. Zobaczcie na wspaniale wykonaną karuzelę z materiałów pochodzących z recyklingu a  do tego napędzaną rowerem.Było tam tak kolorowo, że ciężko było przejść obok tak wspaniałych stoisk aby choć na chwilę nacieszyć oko. Co ważne każda nawet drobnostka zaczynała się od 20 Euro. Pewnie zastanawiacie co ja sobie kupiłam skłamała bym, że nic ale dwie rzeczy rzemień z drobnymi kwiatkami i jedna  bransoletkę nic co by zagraciło i tak mocno przepełnioną szafę. 

Strój na wycieczkę po Ibizie/ Outfit for Ibiza trip:
Kapelusz/ Hat: Medicine
Sukienka mojego projektu/Dress my own project
Wykonanie sukienki/ Realization on my dress: Tatiana Gołubińska
Pasek/ belt: no name
Sandały/Sandals: F&F
Torebka/ handbag:no name
Okulary/Glasses: Ted Baker


Hello Dear. First days of school already behind us, but I'm still a live memories of the last trip to Ibiza. Today I want to present you how we spent our time and what you can visit during your stay in Ibiza. The size of this island is not too big on the 20 km long and 40 km . Turists can be divided into those who starts party  from night until late morning, and those who visit the and leave the most money on souvenirs and other bits and pieces. Being in this second part turists decided on two trips first is around on Ibiza, and the second is a catamaran trip. Visiting the old town or buildings, which were erected in the days of the Phoenicians. Polish guide showed us   The Old Town but all the trip was  so intense and we had very quickly and efficiently move not to be late for the port where a bus was waiting for us ready to continue their journey.

Solanki or fields where salt is mined and museum that houses the old equipment required for their extraction.

Another viewpoint was a magnetic top of Es Vedra, literal sense and figuratively. Beloved is the third after the Bermuda triangle, a place where it is produced enormous magnetic field.

The last point of the trip was a  hippies market in Las Dalias.  Look at the great carousel made of recycled materials and to the driven bicycle.

There were so colorful that it was hard to go past so wonderful to stand for a while to enjoy the eye. What is important even every trifle started from 20 euros. Probably you wondering what I myself bought lied to me that nothing but two things. One to my husband and one for me.

Tagi: 2203 1920x400_PL_AFF_shf_sneaker_a160321 Image Banner 1920 x 400