04_04_simo04 Image Banner 1176 x 145

niedziela, 14 czerwca 2015

HOW TO PACK FOR THE TRIP THAT WE DIDN'T LACK ANYTHING DURING YOUR STAY.

Jak się pakować na wyjazd,  aby niczego nam nie zabrakło podczas pobytu.
Witajcie Kochani dziś post poświęcony zbliżającym się wakacjom podczas których, nie zabraknie u nas licznych wyjazdów. To co potrzebujecie przed planowanym wyjazdem to :
- walizka/ bądź torba dopasowana do ilości dni wyjazdu  i okoliczności wyjazdu ,
-kartka,
-długopis, 
-reklamówki, woreczki jednorazowe służące do przechowywania żywności zamykane na zamek zip zakupione w IKEA.

Tworząc listę rzeczy potrzebnych podczas pobytu należy, pamiętać aby tą samą listę włożyć do walizki by była nam przydatna do powrotnego wyjazdu do domu. Trzymajmy się zasady,że zabieramy rzeczy praktyczne i pamiętajmy że kilkudniowa podróż to nie wyprawa na koniec świata.

Jeżeli wybieramy się na wyjazd samolotem na kilka dni najlepszym bagażem do którego powinniśmy się spakować to bagaż podręczny waga 10 kg. Przed wylotem koniecznie sprawdźcie wymiary jakie są dopuszczalne w danych liniach lotniczych którymi macie zamiar podróżować.
Pamiętajmy, że w bagażu podręcznym powinny znajdować się nasze najcenniejsze i najważniejsze rzeczy:
-paszporty lub dowód osobisty w zależności do jakiego kraju lecicie
-aparat fotograficzny,
- ładowarka
- jeżeli zabieramy kosmetyki do samolotu to pamiętajmy o ich pojemności nie może przekroczyć 100 ml,  a łączna ilość płynów w bagażu podręcznym nie może przekroczyć 1 litra. Jeszcze jedno przezroczysta torebka w którą muszą być zapakowane kosmetyki ma mieć wymiary  to 20 cm x 20 cm
-leki w bagażu podręcznym (powinniśmy mieć zaświadczenie od lekarza, że dany lek jest nam niezbędny podczas podróży ). 
- leki i płyny do soczewek powinny być zgłoszone podczas kontroli bezpieczeństwa

Kilka wskazówek aby zaoszczędzić miejsce w walizce :
- rolowanie ubrań przez to zaoszczędzimy miejsce w walizce a nasze ciuchy nie będą pogniecione po wyjęciu 
- ręcznik "pływacki"- w Decathlonie można zakupić  zajmuje mało miejsca ale ma takie same właściwości co zwykły ręcznik tylko jest mniejszy i szybko schnie
- pasta do zębów  "Ajona" w aptece można zakupić i co ważne taka pasta to koncentrat który starczy nam na dwa tygodnie
- przepakowanie wszystkich ulubionych gier z którymi gramy z dziećmi w woreczki z żyłki do jednego plastikowego pudełka. 
- zabierajmy albo miniaturki kosmetyków albo jeżeli nie możemy się obejść bez ulubionych kosmetyków płynnych polecam przezroczyste buteleczki które można zakupić w Rossmannie
- zabierzcie minimalną ilość ciuchów tak dobranych aby z sobą tworzyły max ilość kombinacji
 A teraz absolutny must have bez którego nie wyobrażam sobie wyjazdu to szal może być bawełniany  który sprawdzi się jako :
- pereo na plaży
- kocyk
-ręcznik w razie w.
- osłona głowy , ramion
-spódnica przy zwiedzaniu kościołów.

Mam nadzieję, że dzisiejszy post się Wam podoba i że skorzystacie z moich wskazówek . Życzę Wam sprawnego i szybkiego pakowania i trzymam  kciuki za Wasze udane wyjazdy.  

Szczególne podziękowanie dla małej Leny która dzielnie pozowała tego dnia i jej mamy która wykonała nam zdjęcia .

How to pack for the trip that we did not lack anything during your stay.
Hello dear today post devoted to the holidays approaching during which there will be numerous trips with us. This is what you need before scheduled departure are:
- Suitcase / or bag matched to the number of days of departure, and circumstances of departure
- Card.
- Pen,
- Bags, disposable bags for food storage zippered zip purchased at IKEA.

By creating a list of things you need during your stay, remember that the same list to add to the suitcase was useful for us to leave to return home. Let's stick to the principle that we take things practical and remember that a few days trip is not a trip at the end of the world.

If you choose to leave the plane for a few days the best baggage that we should pack a carry-on baggage weight of 10 kg before departure is necessary to check the dimensions of which are permitted in the airline which you plan to travel.
Let us remember that in your hand luggage should be our most precious and important things:
-aparaty photography,
- Chargers
- If we take this plane cosmetics to remember about their capacity does not exceed 100 ml, and the total amount of liquid in hand luggage must not exceed 1 liter, and another in which the transparent bag must be packed cosmetics is to have dimensions are 20 cm x 20 cm
-light-on luggage should have a certificate from the doctor that the medication we needed during the trip.

Some tips to save space in your suitcase:
- Rolling clothes by it will save space in your suitcase and our clothes will not be creased out
- Towel "pool" - in Decathlon can purchase takes up little space but has the same properties as an ordinary towel but is smaller and dries quickly
- Toothpaste "Ajona" in the pharmacy you can buy and what is important so that a paste concentrate enough to us for two weeks
- Repacking of all your favorite games with which we play with children in bags with veins and one plastic box.
- Let's or thumbnails cosmetics or if we can not do without your favorite cosmetics recommend translucent bottles of liquid that can be purchased in Rossmannie
- Take a minimum amount of clothes that matched together to form a maximum number of combinations
 And now an absolute must have, without which I can not imagine this departure cotton shawl that can be recommended as:
- PereAbout on the beach
- Blanket
-towel in the event.
- Cover the head, arms
- skirt when visiting churches.

I hope that today's post to you like and that you will take advantage of my instructions. I wish you a smooth and rapid packaging and keep your fingers crossed for a successful trips.

Special thanks for the little Lena who bravely posed for that day and her mother who has done us pictures.


2203 1920x400_PL_AFF_shf_sneaker_a160321 Image Banner 1920 x 400