04_04_simo04 Image Banner 1176 x 145

czwartek, 5 marca 2015

FUR FASHIONABLE AND COMFORTABLE

I'm wearing :
Fur/ futro: Sylvia Dorante
Blouse/ bluzka : Tee and cake
Pants:spodnie Paprika
My daughter is wearing:
Fur/ futro:TOPSHOPWitajcie Kochani dawno do Was nie pisałam futra w tym sezonie opanowały nie tylko wybiegi ale też w większości nasze polskie ulice wczorajsza zima była doskonałym dniem aby zrobić dzień pod tym hasłem i ubrać futro. Jak już kupić to sztuczne, a najlepiej w tym sezonie kolorowe. Prawdziwe futra oprócz tego,  że są symbolem luksusu niosą za sobą okrutny żywot zwierząt hodowanych na fermach :lisy, króliki, jenoty, nutrie,norki, szynszyle zostają zabijane tylko po to aby luksusowe Panie ubrały swój tyłek w furto które kilka miesięcy temu stąpało po ziemi to nazywała bym okrucieństwem a nawet barbarzyństwem. Dlatego My w ramach protestu nad tymi praktykami wybrałyśmy futra ale równie piękne i kolorowe ale sztuczne. Pamiętajmy aby nie wyglądać jak potwór z ulicy sezamkowej  czyli dół bardzo dopasowany mogą być spodnie skórzane lub rurki . Im dłuższy włos tym bardziej sylwetka zwiększa swoją objętość dlatego lepiej w futrach o dłuższym włosiu  wyglądają osoby wysokie . Ale jeżeli jesteś niższego wzrostu i również chcesz w swojej szafie mieć drapieżną rzecz to lepiej wybrać kamizelkę którą przewiążesz w pasie cienkim paseczkiem i przez to wyszczuplisz sylwetkę . Mam nadzieję że stylizacje się Wam podobają i zapraszam do śledzenia nas na instagramie i na funapage M&J. Jeszcze na koniec specjalne podziękowania dla Asi i Jarka za możliwość zrobienia zdjęć nad ich pięknym i malowniczym stawem. 

Welcome dear to you not long ago I wrote fur this season not only mastered the catwalks but also in most of our Polish winter streets yesterday was the perfect day to take a day under this heading and wear fur. As already buy artificial, and the best in this colorful season. Real fur in addition to being a symbol of luxury involve a cruel life of animals on farms: foxes, rabbits, raccoon dogs, nutria, mink, chinchillas are killed just to luxury ladies clothed furto your butt in which a few months ago on the ground stąpało I called it and even cruel barbarity. That is why we in protest over these practices, we went fur but also beautiful and colorful but artificial. Let's remember to not look like a monster from Sesame Street or down can be very fitting leather pants or tube. The longer the hair the more silhouette expands so better in fur with longer bristles look like a person high. But if you're lower growth and also want to have in your closet thing is raging better to choose a vest which is tied at the waist by a thin stripe and a wyszczuplisz silhouette. I hope you like the looks and feel free to follow us on instagramie and funapage M & J. Yet at the end of a special thanks to Joanna and Jarek for the opportunity to take pictures of their beautiful and picturesque pond.
2203 1920x400_PL_AFF_shf_sneaker_a160321 Image Banner 1920 x 400