04_04_simo04 Image Banner 1176 x 145

środa, 13 maja 2015

CONVERS HOW TO CLEAN

Witajcie mały przerywnik od metamorfoz dziś chcę Wam przedstawić jaki ja mam sposób na czyszczenie Conversów. Ale zanim do tego przejdę chcę Wam troszkę napisać o tej kultowej marce dostępnej na rynku od 1917r.  były to pierwsze buty do koszykówki, a model Chuck All Star uzyskał status ikony mody w roku 1923 r.Na dzień dzisiejszy  firma ta jest w całości zależna od koncernu NIKE.

Aby Conversy nam służyły na wiele lat trzeba je odpowiednio konserwować. Najbardziej brudzi się guma, ale wystarczy przed każdym wyjściem przetrzeć ją chusteczkami nawilżanymi. Jeżeli już nasze Conversy wyglądają na brudne szczególnie w środku na wkładkach należy je  wyprać.


Pierwsze co to wyciągam sznurówki następnie nalewam na nie Cif z wybielaczem na trzydzieści minut.

Na  starą szczoteczkę  do zębów nalewam również troszkę cifu i delikatnie szoruję gumę.  UWAGA ostrożnie aby Cif nie miał styczności z zewnętrzną stroną materiału buta ponieważ bardzo łatwo jego odbarwić, jeżeli robicie to pierwszy raz polecam  Wam użycie do czyszczenie mleczka białego ale bez wybielacza.


Również do środka wlewam cif na wkładkę i porządnie szoruję je w środku uważając, aby nie nachlapać na zewnętrzną stronę buta.Wyszorowane trampki wkładam do pralki na 40 stopni zaś sznurówki szoruję jedne o drugie i dokładnie płukam z resztek Cifu.

 Wyprane trampki suszę na kaloryferze.Piorę trampki tak samo od pięciu lat więc to jest mój sprawdzony sposób ale pamiętajcie jeżeli jest to Wasz pierwszy raz nie ryzykujcie z cifem z wybielaczem wybierzcie delikatniejsze mleczko. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że ten sposób czyszczenia  Waszych ulubionych trampek się Wam przyda.


Welcome to a small interlude of metamorphoses today I want to present you what I have way to clean Converse. But before I get to that I want you to write a little about the cult brand available on the market since 1917. it was the first basketball shoe and the model Chuck All Star acquired the status of fashion icon in 1923. At present, the company is entirely dependent on company NIKE.
To Converse serve us for many years need to be properly maintained. Most get dirty rubber, but enough of each exit handkerchiefs to wipe her nawilżanymi. If you are already our Converse look dirty especially in the midst of the inserts should be already washed. The first thing that pull the laces then poured on them Cif with bleach to thirty minutes. an old toothbrush also pour a little Cifu and gently scrub the gum. NOTE carefully to Cif has had no contact with the outer side of the shoe material because of its discolored very easily if you do it the first time I recommend more you use for cleaning the white milk but without bleach. Also, I pour inside cif insert and scrub them neatly in the middle taking care not to nachlapać on the outside of the shoe. Sneakers scrubbed put in the washing machine at 40 degrees and scrub the laces of one second and extensively washed from the remnants of Cifu. Washed sneakers drought on the radiator. I wash sneakers in the same way for five years, so this is my proven way but remember if this is your first time not risk the cifem with bleach choose gentler milk. I greet you and I hope that this way of cleaning your favorite sneakers to you useful.
2203 1920x400_PL_AFF_shf_sneaker_a160321 Image Banner 1920 x 400