04_04_simo04 Image Banner 1176 x 145

piątek, 13 lutego 2015

Valentine's pajama partyWitajcie Kochani.
 Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy,  a mianowicie to dzień zakochanych . Nasza dzisiejsza stylizacja jest pod hasłem Walentynkowe piżama party. Święto to pochodzi od św.Walentego który potajemnie udzielał ślubów zakochanym . Zawieranie związków małżeńskich  za panowania Klaudiusza II było zakazane, a Św. Walenty  za swoją niesubordynację przypłacił śmiercią. Dziś jest to dzień, gdzie ukochanym wysyła się listy i daje się upominki, ale  zapomina się o naszych pociechach one także potrzebują miłości i ciepła każdego dnia tak naprawdę w pędzie za pieniądzem zapominamy o tym co najważniejsze o rodzinie czyli TYCH najbliższych na których możemy zawsze liczyć .  "Śpieszmy  się kochać ludzi , bo tak szybko odchodzą" ks.Jana Twardowski.  Obudźmy w sobie drzemiące dziecko i bawmy się z naszymi pociechami bo one tak szybko rosną pokażmy, że bez specjalnych okazji można powiedzieć Kocham Cię.
Dziękujemy Pauli za wykonanie i udostępnienie pokoju do zdjęć praca nad tą sesją była bardzo energetyczna i zabawna . Mam nadzieję , że stylizacja się Wam podoba i zapraszam do dalszego oglądanie nas i śledzenia na Funapage M&J i instagramie.

Hello Dear.
  Today is special, namely the day of lovers. Today's styling is the slogan Valentine's pajama party. This feast comes from św.Walentego who secretly gave vows in love. Marriages in the reign of Claudius II was banned, and the Holy. Valentine for his insubordination cost him his death. Today is a day where a beloved sent to the list and give a gift, but forget about our consolations they also need love and warmth every day really a rush for the money we forget what is most important about a family that is THE closest that we can always count . "Let us hurry to love people because they depart so quickly" ks.Jana Twardowski. Let us awake the slumbering child in yourself and let's play with our little ones because they grow so fast, let's show that without a special occasion, you can say I love you.
Thank you Paula for the execution and making room for the images to work on this session was very energetic and fun. I hope you like the styling and invite you to continue watching us and tracking Funapage M & J and instagramie.


2203 1920x400_PL_AFF_shf_sneaker_a160321 Image Banner 1920 x 400